Privacyverklaring van de vermeulen groep

Wie is de vermeulen groep?
De vermeulen groep is een familiebedrijf bestaande uit handels- en productiebedrijven in de toelevering van kwalitatief hoogwaardige oplossingen en producten voor de infrastructuur en de bouw.
De holding van de groep is gevestigd te Naarden. De verschillende dochterbedrijven zijn actief onder hun eigen naam en zijn op verschillende plaatsen in Nederland gevestigd.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende bedrijven:

 • Kijlstra Bestrating in Veendam en Drachten;
 • Kijlstra in Drachten;
 • GrainPlastics in Leeuwarden en Hoogeveen;
 • Beuker SP in Opmeer;
 • Beuker Kunststoffen in Zaandam, Heerlen en Drachten;
 • Michel Oprey & Beisterveld in Echt en Vianen;
 • Intercodam in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem;
 • Montapanel in Tolbert en Drachten;
 • Stabu in Oirschot

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens binnen al onze bedrijven in goede handen zijn. Voor de gehele groep hebben wij dan ook één privacy beleid vastgesteld. Alle bedrijven houden zich aan dezelfde regels en dezelfde beveiligingseisen. Dat maakt het voor u helder en overzichtelijk. Overigens zullen wij uw informatie niet zonder uw toestemming delen tussen de bedrijven, anders dan voor de dienstverlening die wij met u zijn overeengekomen.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van één van onze dochterondernemingen of wanneer u via onze websites informatie aan ons kenbaar maakt, verwerken wij uw gegevens in onze systemen. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan, wat u van ons mag verwachten en welke mogelijkheden u heeft om bezwaar te maken tegen het bewaren van uw gegevens. Deze privacyverklaring geldt zoals gezegd voor alle bedrijven binnen de vermeulen groep. En omdat wij uw privacy belangrijk vinden, hebben wij voor de gehele groep binnen de holding één centrale contactpersoon aangesteld.

U kunt deze contactpersoon bereiken via: privacy@devermeulengroep.nl

Wat zijn persoonsgegevens en wanneer worden deze verwerkt?
Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon, zijn persoonsgegevens. Met de gegevens valt dus te herleiden om welk persoon het gaat. Ook als er meerdere gegevens zijn die gezamenlijk kunnen leiden tot een persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Vrijwel alle handelingen die verricht kunnen worden met persoonsgegevens vallen onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen, verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Welke gegevens wij van u verwerken, is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben. In hoofdlijnen maken wij het volgende onderscheid:

 • Identiteitsgegevens – hierbij kan het gaan om uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, -gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie, huwelijkse staat, aanhef, geboortedatum en geslacht.
 • Contact- en betaalgegevens – hierbij kan het gaan om uw factureringsadres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers, maar ook uw bankrekeningnummer en betaalkaartgegevens.
 • Transactie- en profielgegevens – hierbij kan het gaan om goederen en diensten die u van ons heeft aangeschaft, maar ook uw profielnaam, wachtwoord en de interesses, voorkeur en feedback die u aan ons heeft doorgegeven.
 • Technische gegevens – hierbij kan het gaan om uw IP-adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, locatie en overige technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website, maar ook informatie over hoe u onze website, diensten en producten gebruikt.

Marketing- en communicatiegegevens – hierbij kan het gaan om uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derden, en uw voorkeuren van communicatiegegevens.

Speciale persoonsgegevens
Wij verzamelen geen speciale persoonsgegevens over u (hierbij zijn inbegrepen gegevens over uw ras of etniciteit, godsdienstige of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbewegingen, informatie over uw gezondheid en genetisch en biometrische gegevens).

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Het gebruik van persoonsgegevens is alleen toegestaan wanneer daar een bepaald doel aan ten grondslag ligt. Dat kan de uitvoering zijn van een overeenkomst met u, maar ook voortkomen uit wettelijke verplichtingen of het optimaliseren van deze website en onze dienstverlening aan u.

Onder meer in de volgende gevallen worden gegevens verwerkt:
− wanneer u informatie of advies over onze producten aanvraagt;
− wanneer u zich registreert voor het versturen van nieuwsbrieven en
mailingen;
− wanneer u een offerte aanvraagt of deze (namens uw onderneming)
ondertekent;
− wanneer wij uw opdracht registreren, bezorgen, factureren en anderszins;
− wanneer u onze website bezoekt;
− wanneer Voor de onderhandeling over de producten en prijzen;
− voor het verbeteren van onze dienstverlening.

Zodoende hebben we gegevens van iedereen die contact met ons heeft (gehad). Het kan gaan om klanten maar ook om mensen die enkel informatie of een offerte hebben aangevraagd.

De bescherming van uw gegevens
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het des te belangrijker voor bedrijven om op een juiste en veilige wijze om te gaan met uw privacy. Wij achten uw privacy van groot belang en zullen ons dan ook houden aan de Nederlandse wetgeving. Dat betekent concreet het volgende:

 • het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt, alleen als het voor het doel noodzakelijk is worden gegevens bewaard;
 • wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (in deze privacyverklaring maar ook in de Algemene Voorwaarden);
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarvoor uw toestemming ook vereist is, voordat we persoonsgegevens verwerken;
 • wij zullen nauwkeurig en correct met uw persoonsgegevens omgaan en deze niet doorgeven aan derden;
 • wij zullen u op de hoogte stellen en indien nodig om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met derden;
 • medewerkers krijgen alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat van belang is voor de uitoefening van hun werk;
 • wij bewaren uw gegevens op een beveiligde elektronische omgeving conform de regelgeving.

De vermeulen groep en haar dochterondernemingen nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Er worden dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Uw persoonsgegevens zullen wij zorgvuldig bewaren zodat deze niet in verkeerde handen vallen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Zoals hiervoor beschreven is zijn er verschillende doelen waarvoor de gegevens gebruikt kunnen worden. Voor een goede administratie en voor het bedienen van onze klanten, is het van belang om bepaalde persoonsgegevens vaker te gebruiken en deze daarom ook te bewaren. Dit zal niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Wanneer de gegevens niet meer gebruikt worden, zullen uw gegevens vernietigd worden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden.
De dochterondernemingen die gebruik maken van cookies, geven dat aan op hun website. Bij sommige websites zijn dat alleen analytische cookies. Deze cookies worden geanonimiseerd opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden zoals het verbeteren van onze website en diensten. Andere websites kunnen cookies gebruiken om advertenties te personaliseren of functies voor social media te bieden. De websites van onze dochterondernemingen geven zelf aan of en zo ja van wat soort cookies zij gebruik maken. U kunt cookies ten alle tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via het internetbrowser.

Externe links
Deze website kan links bevatten naar externe websites, plug-ins en toepassingen. Als u op die links klikt of die koppelingen mogelijk maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij beheersen deze externe websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Vragen over uw gegevens (inzien / aanpassen / verwijderen) en uw rechten
U heeft altijd recht op inzage van uw gegevens. Ook kunt u een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van uw gegevens. Legitieme redenen hiervoor zijn wijziging van onjuiste feitelijke gegevens of als de bewaring niet strikt noodzakelijk is voor het doel. Ook als het bewaren van de gegevens in strijd is met wettelijke voorschriften, zal voldaan worden aan uw verzoek om dit te verwijderen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat het verwijderen of beperken van de verwerking van gegevens tot gevolg kan hebben dat de website of onze service minder gemakkelijk gebruikt kan worden of minder goed werkt.

Een verzoek tot correctie of verwijdering kan ingediend worden bij de centrale privacy contactpersoon binnen onze organisatie via: privacy@devermeulengroep.nl
Wij reageren binnen vier weken op uw verzoek. In het geval van complexe verzoeken kan de termijn met vier weken verlengd worden, u wordt daarvan op de hoogte gehouden.

Autoriteit persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zouden het echter waarderen in de gelegenheid gesteld te worden om uw zorgen te behandelen voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd. Neemt u daarom in eerste instantie met ons contact op.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Het is dan ook aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 20 juli 2022.

Over Montapanel

Montapanel staat voor een moderne benadering van de werkbladenmarkt met een vakkundig en gedegen productbeleid. Ervaring en jarenlang vakmanschap vormen, samen met de dynamiek van een jong bedrijf, de basis waar de detaillist zich niet alleen voor orders, maar ook voor het vinden van oplossingen altijd welkom weet.

Montapanel nieuws

Nieuwe productielocatie gereed

Onze productiehal van maar liefst 9000 m2 en een compleet nieuwe productielijn is klaar. Hiermee is onze capaciteit aanzienlijk vergroot en gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

lees verder
Bouw van onze nieuwe productielocatie in Drachten gestart

Twee weken geleden zijn we gestart met de bouw van onze nieuwe productielocatie in Drachten. Met een productiehal van maar liefst 9000 m2 en een compleet nieuwe productielijn gaan we onze capaciteit een enorme boost geven en zijn we klaar voor de toekomst.

lees verder